Ubezpieczenie roweru

rower

Ubezpieczenie roweru

W naszej ofercie znajdziesz również ubezpieczenie roweru. W ramach jednej polisy możesz ubezpieczyć rower tzw. casco roweru, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną i bagaż. To ubezpieczenie jest dla każdego rowerzysty, gdyż nie musisz być właścicielem roweru – wystarczy, że używasz go.

Ubezpieczenie możesz zawrzeć na okres od jednego dnia do roku. W wariancie podstawowym zakres terytorialny obejmuje teren Polski, natomiast można rozszerzyć go poza granice kraju.

Co zyskasz dzięki ubezpieczeniu?

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – jeśli podczas jazdy lub prowadzenia roweru zdarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek tym samym doznasz uszczerbku na zdrowiu, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci Ci odszkodowanie za doznaną krzywdę. W przypadku śmierci, pieniądze z ubezpieczenia otrzymają Twoi bliscy.

Odpowiedzialność Cywilna (OC) – jeśli wyrządziłaś/eś podczas jazdy rowerem komukolwiek szkodę, np.:

spowodujesz wypadek, potrącisz pieszego, uszkodzisz jakiś przedmiot (najczęstszym przypadkiem jest zarysowanie karoserii czyjegoś auta), towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie za poniesioną stratę, krzywdę. Jest to bardzo ważne ubezpieczenie, gdyż nie będziesz musiał pokrywać z własnych środków szkody jaką komuś wyrządziłaś/eś, TU zrobi to za Ciebie. Trzeba pamiętać, że niepozorna szkoda może opiewać na bardzo wysokie kwoty odszkodowawcze.

Casco Roweru – zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru, bądź jego wyposażenia wskutek:

  • zdarzeń losowych takich jak: ogień, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, uderzenie pioruna, zapadanie się ziemi, eksplozja oraz upadek statku powietrznego oraz akcja ratownicza w związku ze zdarzeniami wymienionymi wcześniej
  • wypadku
  • rabunku

Ubezpieczenie bagażu – przedmiotem ubezpieczenia jest Twój bagaż podróżny w trakcie użytkowania roweru. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie bagażu podróżnego wskutek:

  • zdarzeń losowych takich jak: ogień, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, uderzenie pioruna, zapadanie się ziemi, eksplozja oraz upadek statku powietrznego oraz akcja ratownicza w związku ze zdarzeniami wymienionymi wcześniej
  • wypadku
  • rabunku