Ubezpieczenia firmowe

firma

Prowadzisz firmę? Pozwól, że przedstawimy Ci ofertę ubezpieczenia Twojej firmy. Dzięki kompleksowej ofercie, możesz ubezpieczyć cały swój majątek firmy od wielu różnych ryzyk jak również od odpowiedzialności cywilnej za szkody w związku z działalnością gospodarczą. W ramach ubezpieczenia kompleksowego (w pakiecie), otrzymasz również wsparcie w nagłym wypadku takich jak:

1. pomoc i transport medyczny,

2. pomoc ślusarza, hydraulika, elektryka, hydraulika, szklarza i innych fachowców,

3. lokal zastępczy,

4. ochronę zniszczonego lokalu,

Nie jesteś zainteresowana/y ubezpieczeniem pakietowym firmy? Możesz skorzystać z indywidualnego ubezpieczenia. Proponujemy ubezpieczenia dla firm:

1. Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

2. Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunkiem

3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

5. Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)

6. Ubezpieczenie assistance

7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna obowiązkowa

Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy wykonującego

 •  OC rzeczoznawców majątkowych
 • OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonywującego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia działalność leczniczą podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
 • OC radców prawnych
 • OC notariuszy
 • OC podmiotów wykonywujących doradztwo podatkowe
 • OC organizatorów imprez masowych

Odpowiedzialność cywilna dobrowolna

 • OC placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz
 • OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
 • OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, nauczycieli, wychowawców i opiekunów osób wykonywujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek
 • Odpowiedzialność cywilna sportowców, trenerów, instruktorów
 • Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonywujących
 • inne

sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych, oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo- rekreacyjnym.

Działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

W naszym biurze dostaniesz ochronę dobraną do Twoich potrzeb za rozsądną cenę.