Ubezpieczenia finasowe

Ubezpieczenia finasowe – najkrócej ujmując to zabezpieczenie przed ryzykiem finasowym jake grozi niemal każdemu przedsiębiorcy. Każda działalnośc gospodarcza wiąże się z zagrożeniami takimi jak: nierzetelnośc kontrahentów (np. nie opłacone faktury), utrata płynności finasowej (czasem z powodu błędznych decyzji, nieodpowiedzialności współpracowników itp.), utrata zysków itp. itd.
Na niestabilnym rynku, gdzie następuje częsta zmiana przepisów, w tym szczególnie podatkowych i innych rzutujących na nasze wyniki finasowe, gdzie od interpretacji urzednika zależeć może finasowy los firmy – ubezpieczenie finasowe jest niemal koniecznością.

Ubezpieczenia finasowe adersowane są do:

 • podmiotów prowadzące działalność gospodarczą na terenie RP, zobligowanych do złożenia zabezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów (inwestorów, generalnych wykonawców),
 • podmiotów działające na rynku minimum dwa pełne lata kalendarzowe,
 • podmiotów o dobrej kondycji finansowej.

Preferowana wysokość sumy gwarancyjnej

 • do 300 tys. zł dla gwarancji kontraktowych w ramach umów o limit,
 • do 50 tys. zł dla gwarancji wadialnych bez umowy o limit, bez weksla, przy czym maksymalny limit gwarancyjny w umowie o limit (zaangażowanie) wynosi do 4 mln zł.

Oferta dla klientów często korzystających z gwarancji „umowa o limit gwarancyjny"

 • jedna umowa, stałe stawki, zabezpieczenie zwykle składane jeden raz,
 • odnawialny limit,
 • brak opłat za zawarcie umowy o limit,
 • ograniczona do minimum procedura udzielania pojedynczych gwarancji.

Niezbędne dokumenty:

 • dokumenty finansowe za dwa ostatnie lata działalności, zaświadczenia z ZUS, US i opinie bankowe (nie starsze niż trzy miesiące),
 • wypełnione wnioski Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Rodzaje gwarancji wystawianych w oparciu o zawartą umowę o limit

 • gwarancje wadialne,
 • gwarancje należytego wykonania kontraktu,
 • gwarancje właściwego usunięcia wad.

Gwaranncje wadialne do 50 tyś zł bez umowy o limit i bez weksla

 • uproszczona procedura udzielania gwarancji
 • dla klientów bez umowy o limit,
 • minimum dwa lata działalności na rynku,
 • bez badania sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • decyzja na podstawie wypełnionego wniosku przez klienta,
 • standardowy wzór gwarancji

Maksymalne terminy obowiązywania gwarancji:

 • gwarancje przetargowe – 4 miesiące,
 • gwarancje należytego wykonania – 3 lata + 30 dni na zwolnienie zabezpieczenia,
 • gwarancje właściwego usunięcia wad – 5 lat +15 dni na zwolnienie zabezpieczenia,
 • gwarancje należytego wykonania i właściwego usunięcia wad (łączona) – 6 lat + 45 dni na zwolnienie zabezpieczenia.

SIGMA zaprasza na konsultacje, dobierzemy odpowiednie ubezpieczenie do każdych potrzeb i ew. zagrożeń.

Rolą SIGMY jest doradztwo w sprawach tak wrażliwych jak finanse przedsiębiorstwa, poprzez znalezienie odpowiednich instrumentów i narzędzi chroniących naszą firmę przed kłopotami finasowymi.