Ubezpieczenia dla firm

W ramach ubezpieczenia kompleksowego (w pakiecie), otrzymasz również wsparcie w nagłym wypadku takich jak:

 1. pomoc i transport medyczny
 2. pomoc ślusarza, hydraulika, elektryka, hydraulika, szklarza i innych fachowców
 3. lokal zastępczy
 4. ochronę zniszczonego lokalu

Jeśli nie jesteś zainteresowana/y ubezpieczeniem pakietowym firmy możesz skorzystać z indywidualnego ubezpieczenia. Proponujemy ubezpieczenia dla firm mi.in.

 1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem
 3. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych
 4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 5. ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)
 6. ubezpieczenie assistance
 7. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna obowiązkowa

Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy wykonującego:

 • OC rzeczoznawców majątkowych
 • OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonywującego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia działalność leczniczą podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
 • OC radców prawnych
 • OC notariuszy
 • OC podmiotów wykonywujących doradztwo podatkowe
 • OC organizatorów imprez masowych
 • Odpowiedzialność cywilna dobrowolna

a także:

 • OC placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz
 • OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
 • OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, nauczycieli, wychowawców i opiekunów osób wykonywujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek
 • Odpowiedzialność cywilna sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych, oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo- rekreacyjnym.
 • Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonywujących inne zawody
 • Działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

SIGMA zapewni ochronę ubezpieczeniową dobraną do Twoich potrzeb za rozsądną cenę.

SIGMA proponuje kompleksową ofertę ubezpieczenia przedsiębiorstwa, która obejmie cały majątek Twojej firmy od wielu różnych zdarzeń, jak również od odpowiedzialności cywilnej za szkody w związku z działalnością gospodarczą.